info@nordichealthlab.com

Nordic Health Lab har to adresser:

Nordsjællands Hospital
Helsevej 2, bygning 49
3400 Hillerød
Danmark

&

Havnegade 39
1058 København K
Danmark

Testarenaer er Nordic Health Labs innovative samarbejdshospitaler og kommuner

Hvad er testarenaer?

Testarenaer er Nordic Health Labs innovative samarbejdshospitaler og kommuner, der indgår med dedikerede ressourcer både på ledelsesniveau og med innovationskonsulenter. Testarenaer er interesserede i at finde nye og innovative løsninger til nogle af deres store udfordringer, og stiller derfor det relevante sundhedsfaglige miljø til rådighed til test af løsninger.
Fælles for testarenaer er, at ledelsen tror på, at samarbejdet med eksterne aktører er vejen frem til bedre og mere inddragende patientforløb, optimerede arbejdsgange, og besparelser der gavner både personale og patient/borger. Det skaber de perfekte rammer til at teste og implementere nye sundhedsløsninger. 

Landsdækkende testarenaer

Nordic Health Lab er et landsdækkende sundheds-lab med testarenaer fordelt på Nordsjællands Hospital og på Regionshospitalerne Horsens og Gødstrup. Testarenaerne kan også ligge i kommunernes genoptræningsmiljøer.
Vi udvider løbende med flere testarenaer. 

Tablet til at registrere data lige ved patienten. I testarenaen på Regionshospitalet Gødstrup

Kan teste alle faser

På testarenaer kan startups og SMV’er teste deres løsninger i tæt samarbejde med sundhedspersonalet og Nordic Health Lab.
Vi kan teste alle faser af et patientforløb – fra indlæggelse og diagnose til rehabilitering og forebyggelse.​ Vi skaber rammerne for, at et testforløb skaber størst mulig værdi for både startups og SMV’er samt for sundhedsvæsenet.  

Er du interesseret i et testforløb?

Er du tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen og synes, at vores koncept er spændende, kan du kontakte os på info@nordichealthlab.com til en uformel snak omkring samarbejde.

Har du en startup eller SMV med relevante sundhedsløsninger, tjek siden “Virksomheder“.